Sprawdź w kalendarzu dostępność wolnych terminów,

a następnie dokonaj rezerwacji korzystając z formularza.

Przed dokonaniem rezerwacji należy wybrać właściwy pakiet,

i zaznaczyć w kalendarzu dzień przyjazdu.